Harmonogram dnia

6:30-8.15 Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

                  Zabawy dowolne

                  Kontakty indywidualne

                  Rozmowy z rodzicami

 

8.15-8.30 Przygotowanie do śniadania

                   Czynności higieniczne

 

8.30.-9.15 Śniadanie

9.15-10.15 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej.

                  Zajęcia dodatkowe.

10.20-12.00 II śniadanie, zabawy ruchowe, aktywność na świeżym powietrzu,

                    zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze

12.00-12.30 Obiad

12.30-14.00 Zabiegi higieniczne po obiedzie. Przygotowanie do relaksu, słuchanie muzyki,

                      czytanie bajek, sen w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka

14.00-14.30 Podwieczorek

14.30-17.00 *Swobodna zabawa dzieci w kącikach zainteresowań lub na przedszkolnym

                         podwórku. Rozmowy indywidualne z rodzicami

 

 

*Przedszkole Super Giganci zapewnia opiekę do godziny 17.30