Godziny otwarcia

Przedszkole Mali Giganci czynne jest w godzinach:

od 6:30 do 17:30.

Istnieje możliwość, w wyjątkowych sytuacjach, ustalenia indywidualnych godzin sprawowania opieki nad dzieckiem.