Program dydaktyczny

W przedszkolu realizujemy zajęcia edukacyjne zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego wg ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ) z dnia 14 lutego 2017r.

Dlaczego stawiamy na umiejętności matematyczne?

To, jak ważna jest edukacja matematyczna w rozwoju młodego człowieka do lat 6, podkreśla w swoich pracach i badaniach, prowadzonych od wielu lat, profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. Zajęcia w przedszkolu będą prowadzone w oparciu o badania i program pani profesor: “Dziecięca Matematyka” oraz “Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej” – programy dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.

Cechy przedszkola Mali Giganci w Katowicach:

 • uwzględniliśmy w programie naszego przedszkola nowe podejście do cyfryzacji oświaty, w tym nauczania podstaw programowania od najmłodszych lat;
 • innowacyjność w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (roboty, tablica interaktywna, podłoga interaktywna itp.), przy jednoczesnym uczeniu dzieci zdrowego trybu użycia i zalet spędzania czasu z rówieśnikami;
 • szeroka paleta świadczonych usług/zajęć dla dzieci:
  • zajęcia matematyczne z elementami kodowania
  • nauka czytania metodą odimienną
  • wprowadzanie języka obcego (poza obowiązkowymi zajęciami zgodnie z podstawą programową)
  • zajęcia plastyczne
  • Omnibus – ciekawostki o świecie i wszechświecie, doświadczenia, wirtualne podróże zajęcia ruchowe
  • udział w programie „cała polska czyta dzieciom”
  • zajęcia Rymowanki Wyciszanki – „Brzechwa dzieciom”
 • zajęcia dla dzieci potrzebujących dodatkowego wsparcia prawidłowego rozwoju:
  • korekcyjne
  • logopedyczne
  • dogoterapia
  • artystyczno-sensoryczne

Dbamy też o zdrowie fizyczne i psychiczne państwa pociech:

 • będziemy codziennie spędzać czas na świeżym powietrzu – powstrzymać nas może jedynie nieprzychylna pogoda;
 • będziemy dbać o samodzielność i wiarę we własne siły, każdego Małego Gigancika;
 • zapewnimy dużo (nieprzypadkowego ;)) ruchu, zarówno na dworze jak i w salach przedszkolnych;
 • zapewnimy spokojny poobiedni wypoczynek – „godzina ciszy” (nie koniecznie „leżakowanie”);
 • zadbamy o kulturę spożywania posiłków, dzieci będą jadły posiłki z nauczycielami z zachowaniem zasad zachowania się przy stole.