Projekty

Edu4fun Barbara Dyba w okresie od 1 maja 2018r. do 31 sierpnia 2019r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.


nr RPSL.11.01.01-24-071F/17 pn. „Edu4fun dla przedszkolaków

Cel główny projektu:

udostępnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez uruchomienie nowego ośrodka edukacji przedszkolnej dla 35 dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących Katowice i Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, w tym min. 5 dzieci z opinią lub orzeczeniem o niepełnosprawności w okresie od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r. oraz zapewnienie bieżącej opieki, doposażenie placówki, wydłużenie godzin funkcjonowania, wprowadzenie zajęć dodatkowych i podniesienie kwalifikacji 4 osób. Działania te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci również niepełnosprawnych, pochodzących z różnych środowisk oraz zwiększenie ilości miejsc edukacji elementarnej.

Wartość projektu: 842 577,51 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 716 190,88 zł.