Przedszkole

W przedszkolu realizujemy zajęcia edukacyjne zgodne z Podstawą Programową.

Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie przyjaznego miejsca, w którym:

  • wychowujemy dzieci z uwzględnieniem norm społecznych, współpracy w grupie, uczenia szacunku do siebie i do innych;
  • nauczanie realizowane jest poprzez rozbudzanie naturalnej, dziecięcej ciekawości oraz potrzeby rozwiązywania zagadek i różnego rodzaju ciekawych, ambitnych zadań.

W przedszkolu stawiamy na: uśmiech każdego dnia, rozwój zainteresowań dzieci wg ich rytmu i możliwości, samodzielność i kreatywność dzieci, wzmacnianie pozytywnych silnych cech i zdolności jakie przejawia dziecko.

Misją przedszkola Mali Giganci w Katowicach jest szerzenie wiedzy z zakresu matematyki i podstaw programowania bez użycia komputerów.
Przygotowanie dzieci przedszkolnych do edukacji szkolnej z przedmiotów ścisłych, nauczenie logicznego myślenia oraz zaprzyjaźnienie z matematyką i informatyką. „Odczarowanie” matematyki i informatyki u dzieci w pierwszych latach nauki, jako przedmiotów trudnych, przeznaczonych dla „umysłów ścisłych”, pobudzenie ciekawości i pragnienia zdobywania wiedzy.